Tâm lý học về hình dạng Tâm lý học về hình dạng Tâm lý học về hình dạng

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức của con người và phần quan trọng liên quan đến tâm lý học. Trong một bài viết khác, chúng tôi đã thảo luận về vai trò của các nguyên tắc tâm lý trong thiết kế và trình bày cách để có thể hiểu được người dùng tối ưu nhất.

Khía cạnh mà chúng tôi muốn đề cập trong bài viết này được gọi là tâm lý học về hình dạng. Hãy xem những gì được nghiên cứu và cách nó có thể giúp cho các nhà thiết kế trong quá trình sáng tạo.

Tâm lý học về hình dạng

Tất cả các đối tượng thị giác có thể được phân tích dưới dạng hình dạng. Ví dụ, một ngôi nhà bình thường có thể được nhìn nhận như một hình chữ nhật với một tam giác trên đỉnh đầu và mặt trời thường được diễn tả bằng một hình tròn với các đường thẳng xung quanh nó. Mọi người không phải lúc nào cũng quan tâm đến các hình dạng, nhưng những hình dạng bao quanh vẫn luôn tác động mạnh mẽ đến ý thức và hành vi của họ. Khoa học nghiên cứu về ảnh hưởng của hình dạng lên con người được gọi là tâm lý học về hình dạng.

Nghiên cứu cho rằng mỗi hình dạng đều có ý nghĩa riêng và ảnh hưởng đến tâm trí cũng như tác động đến chúng ta một cách khác nhau. Có rất nhiều bài kiểm tra tâm lý được sử dụng để xác định tính cách và điều kiện tinh thần thông qua hình dạng. Ví dụ, chọn một hình dạng yêu thích có thể nói lên những đặc điểm tính cách của một người; một hình dạng được lựa chọn nhanh có thể biểu lộ được những suy nghĩ bên trong.

Sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, các chuyên gia đã xác định ý nghĩa của mỗi hình dạng và làm cách nào mà nó có thể ảnh hưởng đến nhận thức của con người. Hãy cùng nhau xem xét kỹ hơn về điều này!

Check out our collection of UI Design Freebies!

View all Freebies!